ΠΡΟΣΟΧΗ! Έρχεστε με δική σας ευθύνη.

Στο παρόν ιστολόγιο υπάρχουν προσβλητικές εκφράσεις για κολλημένους κάθε ηλικίας.
Επίσης το παρόν ΔΕΝ είναι "ενημερωτικό blog" αλλά σκέτο blog.
Οι συντάκτες του παρόντος ιστολογίου δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που είναι αναρτημενοι.
Δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των σχολίων που γίνονται από τρίτους στα άρθρα του παρόντος.
Τα σχόλια δεν φιλτράρονται και ο καθείς μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα,εκτός και αν αλλάξουμε γνώμη.
Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια τους πάτησε το τρένο στα ΓΡΕΒΕΝΑ υπάρχουνε γιατί δεν έχει τρένο

Καλος ηρθατε στα Γρεβενα

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

"χώρος στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ" Σημαίνει ειδικό χώρο για τη στάθμευση οχημάτων ΑμεΑ....

κ.Δήμαρχε η θέσει αυτοί είναι για "ανάπηρους"?? ή για άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ,γιατί κάποιοι που τους βολεύει παρκάρουν σε καθημερινή βάσει οι ίδιοι και οι ίδιοι.....Χώροι στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

-Γενικές πρόνοιες ασφάλειας.

7.3.1 Oι ειδικοί χώροι στάθμευσης για τα ΑμεΑ προβλέπονται σε οικιστικά και σε μη οικιστικά κτίρια, σε οργανωμένους υπαίθριους χώρους, σε πολυώροφους χώρους στάθμευσης, για να δίδουν τη δυνατότητα στα ΑμεΑ που είναι δικαιούχοι, κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Στάθμευσης, να σταθμεύουν κατ’ αποκλειστικότητα. (Για χώρους στάθμευσης οικιστικών κτιρίων βλέπε κεφ. 8.3).
7.3.2 Ο χώρος στάθμευσης για τα ΑμεΑ πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες διαστάσεις που θα διευκολύνουν το ΑμεΑ χρήστη αναπηρικού τροχοκαθίσματος ή άλλο επιβάτη ΑμεΑ, να εισέρχεται/εξέρχεται με άνεση του οχήματός του και ως εκ τούτου απαγορεύεται σε μη δικαιούχους να σταθμεύουν ή να οικειοποιούνται τους χώρους αυτούς.
7.3.3 Όλοι οι χώροι στάθμευσης για τα ΑμεΑ θα πρέπει να βρίσκονται πλησίον της κύριας ή άλλης εισόδου του κτιρίου, με εύκολη πρόσβαση στον ανελκυστήρα. (Σχήμα 7.3β)
7.3.4 Η πορεία όδευσης προς την είσοδο του κτιρίου ή τον ανελκυστήρα από το χώρο στάθμευσης να συνδέεται κατάλληλα με διαδρομή η οποία θα παρέχει ασφαλή και απρόσκοπτη δίοδο προς το κτίριο ή, στην περίπτωση οργανωμένου υπαίθριου χώρου, προς την κύρια δραστηριότητα που τον χαρακτηρίζει.

-Γενικές απαιτήσεις για τις προδιαγραφές των χώρων στάθμευσης ΑμεΑ
7.3.5 Οι χώροι στάθμευσης ΑμεΑ να έχουν καθαρές διαστάσεις:
-3,30Χ5,00m για συνηθισμένα αυτοκίνητα (Σχήμα 7.3γ)
-4,80Χ6,00m για αυτοκίνητα που μεταφέρουν ΑμεΑ σε τροχοκάθισμα.
7.3.6 Οι χώροι στάθμευσης πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από εμπόδια και να μην  εμποδίζονται από κολόνες ή άλλα στοιχεία της κατασκευής.
7.3.7 Η στάθμη των χώρων αυτών να συνδέεται απαραίτητα με την είσοδο ή/και με παρακείμενο πεζοδρόμιο με κεκλιμένα επίπεδα ελάχιστου πλάτους 1,20m. (βλ. 7.4.15)
7.3.8 Το δάπεδο του χώρου στάθμευσης γενικά δεν πρέπει να έχει κλίσεις μεγαλύτερες του 2% (1:50).
7.3.9 Σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, τα κατώφλια των θυρών που οδηγούν στον ανελκυστήρα δεν πρέπει να έχουν υψομετρική διαφορά από το δάπεδο μεγαλύτερη του 1-1,5cm και να έχουν στρογγυλεμένη ακμή. (Σχήμα 7.3ε)
7.3.10 Συστήνεται όπως οι χώροι και η διαδρομή από και προς αυτούς είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες.

-Ποσοστό χώρων στάθμευσης ΑμεΑ και συνοδών παιδιών μικρής ηλικίας σε κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών
7.3.12 Σε μη οικιστικά κτίρια για τα οποία απαιτούνται μέχρι 10 χώροι στάθμευσης, ένας επιπρόσθετος χώρος να προορίζεται για οχήματα ΑμεΑ.
7.3.13 Από 11 μέχρι 100 χώρους στάθμευσης, ποσοστό 5% (ένας χώρος ΑμεΑ ανά 20 θέσεις)  προορίζονται για οχήματα ΑμεΑ.
7.3.14 Από 101 μέχρι 500 χώρους στάθμευσης, επιπρόσθετο ποσοστό 2% για ΑμεΑ.
7.3.15 Για πέραν των 500 χώρων στάθμευσης, επιπλέον ποσοστό 1% για οχήματα ΑμεΑ.
7.3.16 Ανά τέσσερις χώρους στάθμευσης ΑμεΑ, ο ένας να διαμορφώνεται για μεγαλύτερο αυτοκίνητο, μεταφοράς ΑμεΑ σε τροχοκάθισμα (4,80Χ6,00m).
7.3.17 Αν η είσοδος/έξοδος του χώρου στάθμευσης είναι ελεγχόμενη, πρέπει να υπάρχει στην είσοδο / έξοδο του χώρου στάθμευσης σύστημα κλήσης του Υπεύθυνου Διαχείρισης, το οποίο να έχει τις πιο κάτω πρόνοιες:
-Δυνατότητα προσέγγισης του συστήματος κλήσης από το κάθισμα του οχήματος σε ύψος 0,90 έως 110cm από το δάπεδο,
- φωτεινή ένδειξη κλίσης/ανταπόκρισης για τα άτομα με ακουστική αναπηρία.
7.3.18 Σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης, ιδιωτικούς ή δημόσιους, ποσοστό 5% προορίζεται για τη στάθμευση ΑμεΑ και βρίσκονται κοντά στην είσοδο/έξοδο.
7.3.19 Σε πολυώροφους χώρους στάθμευσης, οι διαρρυθμισμένοι χώροι για ΑμεΑ πρέπει να βρίσκονται κοντά στον ανελκυστήρα και τους χώρους υγιεινής.
7.3.20 Σε χώρους στάθμευσης κτιρίων με εμπορικό ή κοινωνικό χαρακτήρα, όπως είναι υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, μεγάλα εστιατόρια ή υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού που δέχονται συχνά επισκέψεις ατόμων με παιδιά μικρής   ηλικίας, απαιτείται όπως
-Οι θέσεις αυτές πρέπει να βρίσκονται επίσης κοντά στην είσοδο και τον ανελκυστήρα και να έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τους χώρους ΑμεΑ. (Σχήμα 7.3ζ)
-ποσοστό 5% προορίζεται για στάθμευση οχήματος που μεταφέρει παιδιά μικρής ηλικίας και σημαίνεται ανάλογα.
-Για πέραν των 100  χώρων στάθμευσης, επιπρόσθετο ποσοστό 2% προορίζεται για οχήματα συνοδών παιδιών μικρής ηλικίας.
.3.11 Οι χώροι αυτοί πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα και να παραμένουν ελεύθεροι για χρήση από ΑμεΑ εργαζόμενους στο κτίριο ή/και από επισκέπτες ΑμεΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

clocks Grevena

Copyright:anakatosouras

anakatosouras greveniotis